Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2019- 2024

Ngày 10/5/2025, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019- 2024. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào cuối tháng 5/2024.

Nội dung Đại hội tập trung tổng kết công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong LLVT huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2019- 2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp công tác TĐKT và phong trào TĐQT của LLVT huyện giai đoạn tiếp theo và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiên.

Thông qua Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT, huyện Vĩnh Linh tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác TĐKT, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện thời gian qua; đẩy mạnh phong trào TĐQT giai đoạn 2024- 2029; khích lệ, cổ vũ các tập thể, cá nhân tự giác, tích cực thi đua, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng LLVT huyện vững mạnh, sẵn sàng nhận hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

BBT

Bài viết liên quan