Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Không tổ chức các đoàn đi công tác ngoại tỉnh từ ngày 15/6 đến 31/8/2024

Ngày 5/6/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và tương đương; các tổ chức cơ sở đảng không tổ chức các đoàn đi công tác ngoại tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến 31/8/2024.

Hiện nay, huyện Vĩnh Linh đang tập trung triển khai các công trình, phần việc liên quan để chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954-25/8/2024), đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đề nghị tặng thưởng Huân chương bậc cao. Đồng thời, triển khai và phối hợp triển khai nhiều dự án có quy mô lớn, có tính chất lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Vì vậy, Thường trực Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch đã đề ra. Từ ngày 15/6 đến 31/8/2024, các địa phương, đơn vị không tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở ngoại tỉnh, trường hợp đặc biệt thật sự cần thiết phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Huyện ủy.

BBT

Bài viết liên quan