Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chủ đề Ngày Dân số Thế Giới 11/7/2024: “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”

Hội nghị Quốc tế về dân số chọn “Ngày Dân số Thế giới” mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc vì lúc 6 giờ 35 phút ngày 11/7/1987 em bé Mát Tơ Gát người Nam Tư ra đời. Nhân loại đăng ký vào sổ hộ khẩu sự có mặt của thành viên thứ 5 tỷ. Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới hàng năm nhằm mục đích làm cho mọi người nhận thức đúng tình hình dân số thế giới để có suy nghĩ, hành động đúng, tìm tòi, sáng tạo nhiều phương thức và biện pháp nhằm giảm nhanh tỷ lệ tăng dân số nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì hiện nay, vấn đề dân số đang là mối quan tâm của mọi người, mọi gia đình, quốc gia và nhân loại.

Mỗi năm, Ngày Dân số Thế giới đều lựa chọn một chủ đề và chủ đề năm 2024 Việt Nam chọn là: “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững” nhằm kỷ niệm 30 năm thực hiện Chương trình Hành động Hội nghị quốc tế về Dân số và phát triển, Cairo 1994. Là năm để nhìn nhận lại những thành tựu đạt được của công tác dân số trong 30 năm qua, đồng thời khắc phục được những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Để phát triển dân số bền vững, mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng cần nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để nâng cao chất lượng giống nòi. Không được lựa chọn giới tính thai nhi. Gia đình, cộng đồng và toàn xã hội hãy chung tay phụng dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là uống nước nhớ nguồn.

Trong 30 năm qua, cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị- xã hội rất lớn, như bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ trong tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường quyền năng cho phụ nữ để họ có nhiều cơ hội tham gia vào mọi hoạt động của đất nước, chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giới.

Đặc biệt tập trung vào duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số một cách chủ động; phân bố dân số hợp lý. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bổ, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã, hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đúng theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ Sáu- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 30 năm qua và hưởng ứng thông điệp Ngày Dân số Thế giới năm nay, đội ngũ làm công tác dân số trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cần tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác dân số bằng nhiều hình thức khác nhau giúp cho mỗi người dân hiểu rõ dù gái hay trai chỉ sinh 2 con để đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh, có điều kiện nuôi dạy nên người, gia đình hạnh phúc, no ấm, góp phần phồn thịnh đất nước, văn minh tiến bộ xã hội. Đó là mục tiêu đồng thời cũng là giải pháp để xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội mà mỗi một chúng ta cần phải tích cực góp phần thực hiện.

BBT

Bài viết liên quan