Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường tập huấn nâng cao nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tập trung mở nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm nông nghiệp ở cơ sở và người dân các xã, thị trấn.

Năm 2022, Phòng được phân bổ 50 triệu đồng tập trung cho công tác này; xây dựng kế hoạch mở 5 lớp bồi dưỡng cho cán bộ ở cơ sở. Tính đến tháng 6/2022, đã mở được 4 lớp gồm: Kỹ thuật trồng dưa hấu trên đất lúa bỏ hoang vụ Hè Thu cho 35 hộ nông dân Vĩnh Sơn; Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ thú y cơ sở và tập huấn các Văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi thú Y; Triển khai nghiệp vụ Khuyến nông; Dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại các loại cây trồng. Triển khai một số mô hình sản xuất mới trên địa bàn huyện.

 

Qua các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả, lâu dài nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp nông dân tiếp cận và nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng tới một nền nông nghiệp an toàn hiệu quả và chất lượng.

 

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan