Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Gần 9.300 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC

Huyện Vĩnh Linh có tổng diện tích đất có rừng là 32.789,5ha, trong đó, rừng tự nhiên 13.240ha, rừng trồng 19.548ha. Chất lượng rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%.

Tổng diện tích rừng tham gia chứng chỉ rừng bền vững FSC trên địa bàn huyện tính đến cuối năm 2022 đạt 9.281,7 ha. Trong đó có 8.706 ha được giao cho các đơn vị: HTX Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp 41,9 ha; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải 8.664,1 ha. 575,7 ha Diện tích còn lại được giao cho các hộ gia đình thuộc các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Tú, Vĩnh Hà.

Huyện Vĩnh Linh là một trong những địa phương sớm thực thi mô hình quản lý rừng bền vững gắn với việc cấp chứng chỉ rừng cho cả 2 đối tượng là tổ chức và hộ gia đình. Việc được cấp chứng chỉ rừng đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế của rừng, ổn định đầu ra cho các sản phẩm từ rừng, tăng tỷ trọng gỗ gia dụng; góp phần giải quyết nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến hàng hóa xuất khẩu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Theo đánh giá, rừng được trồng theo chứng chỉ FSC có chất lượng gỗ rất tốt, sản phẩm gỗ tăng từ 15 đến 20 lần so với trước đây, doanh thu bình quân đạt 300 đến 350 triệu đồng/ha. Với nguồn thu từ việc trồng rừng theo chứng chỉ FSC khá cao, huyện Vĩnh Linh tiếp tục vận động người dân chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng và tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC trong thời gian tới.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan