Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đại hội Đại biểu Họ Lê thị trấn Cửa Tùng nhiệm kỳ 2024- 2029

Ngày 12/5/2024, Họ Lê thị trấn Cửa Tùng đã tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2024- 2029.

Theo thống kê năm 2011, người mang Họ Lê ở thị trấn Cửa Tùng chiếm 30% dân số, được chia thành 22 chi phái. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai, nhưng Hội đồng Họ Lê thị trấn Cửa Tùng vẫn duy trì tốt mọi hoạt động như công tác nghĩa tình dòng họ, thăm ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời.

Hoạt động kết nối dòng họ tiếp tục được duy trì, thắt chặt tình tương thân tương ái giữa con cháu nội, ngoại của Họ Lê và các họ tộc khác. Đặc biệt, Hội đồng Họ Lê thị trấn đã đẩy mạnh công tác khuyến đức, khuyến tài đối với các cháu nội ngoại góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Ban Chấp hành Hội đồng Họ Lê thị trấn Cửa Tùng nhiệm kỳ 2024- 2029 ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội đồng Họ Lê thị trấn Cửa Tùng nhiệm kỳ 2024- 2029. Phương hướng nhiệm kỳ tới, Hội đồng Họ Lê tập trung cũng cố và xây dựng dòng họ bền vững; động viên bà con tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế toàn diện. Phấn đấu hàng năm có 90- 95% gia đình Họ Lê đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có ít nhất 60% chi phái có Quỹ Khuyến học. Đồng thời quan hệ mật thiết với các dòng họ khác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương theo tiêu chí “vì Tổ quốc, vì Tổ tiên, vì tổ ấm”.

Nhân dịp này, Hội đồng Họ Lê thị trấn Cửa Tùng đã khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ qua và con em Họ Lê có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

BBT- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan