Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Lâm

Ngày 05/7/2024, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Vĩnh Lâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã. Trong đó, nổi bật là diện tích và sản lượng gieo trồng lúa vụ Đông Xuân đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Các mô hình sản xuất lúa hữu cơ, cánh đồng mẫu lớn, trình diễn phòng trừ sâu bệnh đều triển khai thực hiện và đạt hiệu quả tốt. Các nhiệm vụ về văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục, chính sách xã hội đều cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, quốc phòng được giữ vững, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao còn chậm, lãnh đạo phát triển kinh tế chưa thực sự đột phá. Kinh tế hợp tác chưa thể hiện được vai trò là động lực, chủ đạo trong nền kinh tế, chưa đóng góp được nhiều cho nguồn ngân sách của địa phương. Tỷ lệ phát triển đảng viên mới chưa bắt kịp xu thế chung của huyện.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng uỷ xã Vĩnh Lâm nghiêm túc thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung như: Bám sát chủ đề năm 2024 Phát huy truyền thống - Đẩy mạnh thi đua -Tăng tốc bứt phá”, các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề của Trung ương, của tỉnh và nhất là của huyện để bổ sung, cập nhật chương trình, kế hoạch cụ thể để tập trung nguồn lực  thực hiện có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải. Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế chủ quan, giảm thiểu những nguyên nhân khách quan, rà soát và đánh giá kết quả của từng tiêu chí theo Kế hoạch đề ra cũng như các nhiệm vụ cam kết với Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2024, từ đó đề xuất những biện pháp hiệu quả để thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Xã cần tiếp tục giữ vững các tiềm năng, lợi thế, tích cực đổi mới, sáng tạo, tìm hướng đi mới phù hợp để phát triển toàn diện các lĩnh vực, sớm đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao. Tích cực bám sát, đi sâu, đi sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, từ đó động viên Nhân dân tự nguyện hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp xã trong Khu vực phòng thủ năm 2024, quan tâm công tác xây dựng Đảng đi vào thực chất trên cả 5 nội dung chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Vân Anh

Bài viết liên quan