Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Vv kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý tiền lương và công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tại đơn vị trường học

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan