Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, nội dung ôn tập và dự kiến thời gian tổ chức thi phỏng vẫn vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022

TẢI TÀI LIỆU Ở ĐÂY

Bài viết liên quan