Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản; thông báo các cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá; tăng cường công tác giám sát sản lượng tàu cá bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác qua cảng

* XEM NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan