Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy rừng có quy mô lớn, diễn biến phức tạp

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan