Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2024 (tại phiên đấu giá ngày 27/01/2024)

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan