Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI -năm 2024, kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh; vẽ tranh trực tiếp “Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” huyện Vĩnh Linh lần thứ XVI -năm 2024

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan