Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Tổ chức Ngày hội Văn hoá -Thể thao huyện Vĩnh Linh lần thứ VIII Chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 -25/8/2024) và 70 năm Đặc khu Vĩnh Linh (16/6/1955 -16/6/2025)

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan