Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Triển khai công tác CCHC những tháng cuối năm 2023

Ngày 30/8/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những tháng còn lại cuối năm và ký cam kết nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI. Đồng chí Thái Văn Thành- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã xây dựng nhiều kế hoạch, chỉ đạo, điều hành công tác CCHC đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ TTHC khi tiếp nhận đạt  trên 59,2%, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 98%. Trong 6 tháng, các cấp chính quyền trên địa bàn đã tiếp nhận gần 15.200 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%; Chỉ số CCHC cấp huyện đạt 70,37 điểm, xếp thứ nhất trong toàn tỉnh; đối với Chỉ số CCHC cấp xã đều xếp loại khá, tốt.

Tuy nhiên công tác CCHC vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc triển khai thực hiện ở một số đơn vị chưa quyết liệt, trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, chưa có sự đa dạng trong công tác tuyên truyền CCHC, các xã thuộc diện sáp nhập còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí và sắp xếp cán bộ dôi dư…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao công tác CCHC  như đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng chữ ký số, thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ trực tuyến… Các cơn quan, đơn vị cũng đã tiến hành ký cam kết nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, chỉ tiêu CCHC đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ được giao; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về CCHC. Không ngừng nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công viên chức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình phục vụ Nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về CCHC trên tất cả các lĩnh vực bằng nhiền hình thức. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý và chấn chỉnh những biểu hiện  gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Phương Nga

Bài viết liên quan