Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/02/2023 về Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan