Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đánh giá kết quả chấp hành luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Đề án văn hóa công vụ 6 tháng đầu năm 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có báo cáo đánh giá kết quả chấp hành luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Đề án văn hóa công vụ 6 tháng đầu năm 2023.

Bộ phận 1 cửa xã Vĩnh Ô.

Theo đó, về tinh thần, thái độ làm việc, đội ngũ cán bộ, CCVC sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, không chọn việc dễ, bỏ việc khó. Có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Cán bộ, CCVC không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, CCVC tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

CB, CCVC không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã đã tiếp nhận và giải quyết 14.633/14.661 hồ sơ; thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn đạt tỉ lệ 99,8%. Huyện Vĩnh Linh không tiếp nhận trường hợp cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến TTHC và hành vi hành chính.

* Xem chi tiết báo cáo tại đây!

BBT

Bài viết liên quan