Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ban hành Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tỉnh Quảng Trị”

Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định ban hành Quy định khen thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tỉnh Quảng Trị

Nhà máy may Miền Trung- Khu CN Tây Bắc Hồ Xá.

Đối tượng khen thưởng là doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ưu tiên những doanh nghiệp có từ 20 lao động ổn định trở lên, hàng năm hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với địa phương, có thời gian hoạt động kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cấp giấy đăng ký kinh doanh đủ từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tặng Bằng khen đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Qua đó, nhằm biểu dương các doanh nghiệp chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn, người lao động theo quy định của pháp luật và có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT-XH của địa phương.

LĐLĐ tỉnh chủ trì hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp về hồ sơ đề nghị khen thưởng; tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các doanh nghiệp. Khen thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tỉnh Quảng Trị” được tổ chức 2 năm một lần bắt đầu từ năm 2023 vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

PV

Bài viết liên quan