Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Điều này không chỉ giúp tăng cơ hội thu hút đầu tư mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, động lực và là “chìa khóa” cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Vĩnh Linh xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Do đó, hàng năm, địa phương đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Mặt khác, tổ chức chương trình gặp mặt, tiếp xúc các doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua các hội nghị này, lãnh đạo huyện nắm bắt những vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của địa phương đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển tốt nhất.

Trên địa bàn hiện có 384 doanh nghiệp, 6.970 hộ kinh doanh cá thể và 72 hợp tác xã đăng ký hoạt động, có hiệu quả.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ từ 50% trở lên, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Với nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển số lượng doanh nghiệp, đến hết năm 2023, dự kiến trên địa bàn huyện Vĩnh Linh sẽ có  khoảng 390 doanh nghiệp, 7.000-7.100 hộ kinh doanh cá thể, 73-74 hợp tác xã, 530-535 tổ hợp tác.

                                                                        Mỹ Hằng

Bài viết liên quan