Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế về IUU, chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra của EC

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đồn Biên phòng Cửa Tùng; UBND các xã: Kim Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng về thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra của EC.

Trong đó, UBND huyện yêu cầu các địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về chống khai thác IUU đến toàn thể ngư dân; theo dõi và quản lý chặt chẽ hoạt động các tàu cá trên địa bàn, ngăn ngừa không để các tàu cá vi phạm hoạt động khai thác trên vùng biển nước ngoài.

Các địa phương phổ biến và yêu cầu người dân không để phát sinh tàu cá đóng mới khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Thông báo cho tất cả các chủ tàu cá, thuyền trưởng ở vùng biển cửa lạch đưa tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên vào các cảng cá để bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác, riêng đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải cập cảng cá chỉ định (cảng cá Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng).

Thuyền trưởng phải thông báo ít nhất trước 1 giờ khi tàu cá vào cập, rời cảng cho tổ chức quản lý cảng cá. Đồng thời yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.

BBT

Bài viết liên quan