Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngày 8/5/2024, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản năm 2024.

Trong đó, nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt có hiểu biết đúng về loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; vận động người dân tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Các địa phương khuyến khích người dân xây dựng các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản tại vùng ven biển và sông, hồ,... phù hợp với nhu cầu của người dân theo hướng bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, đảm bảo sinh kế bền vững và an sinh xã hội. Tổ chức thả tái tạo một số loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu ở vùng ven biển và các sông, hồ đập vùng nước tự nhiên trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã, thị trấn chủ trì, phối hợp các lực lượng điều tra, nắm bắt và phân loại các đối tượng, thành phần thường xuyên hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép có tính hủy diệt; Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở động viên, tuyên truyền và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hội viên, người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện các vi phạm về sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các địa phương ven biển rà soát, tổ chức lại các hình thức tổ đội sản xuất trên biển theo hướng khai thác gắn với quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản; điều chỉnh, cơ cấu lại các nghề khai thác thủy sản phù hợp theo hướng giảm dần và tiến tới chấm dứt một số nghề khai thác không thân thiện với nguồn lợi và môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định- IUU.

BBT

Bài viết liên quan