Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do huyện quản lý

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan