Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khóm 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Lô DCL-05; Lô DCL-07; Lô DCL-06; Lô DCL-08; CX-02)

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan