Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Tham gia ý kiến với dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (lần 4).

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan