Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển hệ thống cây xanh đường đô thị và các tuyến đường huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2023- 2025 định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện Vĩnh Linh, ngày 28/7/2023, UBND huyện đã triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển hệ thống cây xanh đường đô thị và các tuyến đường giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030 với tổng kinh phí dự kiến 9,35 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách huyện, xã, thị trấn 2,7 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa là 6,65 tỷ đồng.

Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

Huyện Vĩnh Linh đề ra mục tiêu đến năm 2025, đối với cây xanh đường đô thị phấn đấu trồng mới 3.800 cây, đối với cây xanh đường huyện trồng mới 4.660 cây.

Để thực hiện mục tiêu trồng cây xanh trên các tuyến đường đô thị và trên các tuyến đường huyện, ngay từ năm 2023 huyện Vĩnh Linh tiến hành rà soát cây xanh trên các tuyến đường để có phương án thực hiện và tổ chức trồng mới.

Kế hoạch triển khai cũng nêu rõ, đối với các tuyến đường đô thị nếu sử dựng nguồn ngân sách thì phân bổ theo tỉ lệ: ngân sách huyện 50%, ngân sách thị trấn 50%; còn tuyến đường huyện sử dụng nguồn huy động khác.

PV

Bài viết liên quan