Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan