Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thu hồi trên 10.600m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định thu hồi trên 10.600m2 đất do UBND xã Vĩnh Thái quản lý để xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Tân Hòa. Trong đó, đất bằng chưa sử dụng gần 9.600m2, đất giao thông trên 1.000m2.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên- Môi trường tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý dự án đầu tư và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh sử dụng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện dự án.

BBT

Bài viết liên quan