Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan