Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Vv chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Long thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (của Công ty Cổ phần đầu tư Bình Minh -Vĩnh Linh)

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan