Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

Tính đến ngày 15/9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện Vĩnh Linh, không tính nguồn vốn bán đấu giá quyền sử dụng đất kế hoạch năm 2023 chỉ đạt 48,6%, dưới mức quy định của tỉnh phải trên 60%.

Toàn huyện có 204 dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định; có 2 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên 60% là thị trấn Hồ Xá và xã Hiền Thành; 3 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân 0% là Phòng Kinh tế và Hạ tầng, xã Vĩnh Tú và Trung Nam; 2 chủ đầu tư không có dự án chậm tiến độ giải ngân là Hồ Xá và Vĩnh Chấp.

Nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm, ngoài một số lý do khách quan như chưa có văn bản hướng dẫn của cấp trên, tỉnh bổ sung thêm vốn trong năm, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng… thì phần lớn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan từ phía các chủ đầu tư.

Cụ thể là các chủ đầu tư chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND huyện đã đề ra từ đầu năm. Do vậy, để đến mốc thời gian 15/10/2023 tỷ lệ giải ngân đạt mức trên 75% và phấn đấu đến 31/12/2023 đạt mức 100% kế hoạch vốn theo quy định, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các chủ đầu tư có báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ giải ngân, các khó khăn vướng mắc cần hướng dẫn, hỗ trợ và cam kết đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.

BBT

Bài viết liên quan