Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Xây dựng mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng với 135 thành viên

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của người dân, các xã, thị trấn trên địa bàn, huyện Vĩnh Linh đã xây dựng nên mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng cộng 135 thành viên.

Chuyển đổi số là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Trong khi đó Tổ cộng nghệ số cộng đồng đóng vai trò là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến cơ sở.

Để xây dựng nên mạng lưới rộng khắp cũng như không ngừng phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, UBND huyện Vĩnh Linh đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng số, nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số nhằm triển khai kế hoạch chuyển đổi số sát với thực tế địa phương. Tiến trình chuyến đổi số gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đến nay 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với nhiệm vụ chính là hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan