Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hồ Xá: Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phong trào của phụ nữ, Hội LHPN thị trấn Hồ Xá tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, Chi hội trưởng của 17 khu phố, thành viên mô hình ứng dụng công nghệ thông tin và đông đảo hội viên phụ nữ thị trấn Hồ Xá đã được tìm hiểu về vai trò, những lợi ích thiết thực của công nghệ thông tin đối với cuộc sống cũng như hoạt động của hội phụ nữ.

Từ đó mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, áp dụng các phần mềm hữu ích nói riêng vào từng nhiệm vụ cụ thể của công tác Hội. Đặc biệt tận dụng ưu thế của Internet, mạng xã hội nhằm khơi gợi tinh thần thi đua, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Đồng thời tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, nhất là trong phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan