Hợp Tác - Đầu Tư Và Kinh Tế - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen trong tráng lưới và trong hệ thống lọc tuần hoàn khép kín mật độ cao"

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt Dự án "Nuôi tôm công nghệ cao"

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v điều chỉnh một số nội dung QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố công khai dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách huyện năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

NGHỊ QUYẾT: Thông qua kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2024

NGHỊ QUYẾT: Thông qua kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện xây dựng nông thôn mới

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023- huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

Tin đã đưa

1 2 »