Tin về CCHC - Huyện Vĩnh Linh

Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”

Nhằm tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực để áp dụng vào thực tiễn công tác CCHC, tạo bước đột phá trong công tác CCHC, sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”, Ban Tổ chức đã nhận...

Kết quả áp dụng các sáng kiến CCHC được nhân rộng trên địa bàn

Từ đầu năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã triển khai việc lựa chọn 5 sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính được công nhận năm 2022 để nhân rộng áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong năm 2023 và đạt được một số kết quả, hiệu quả.

Vĩnh Linh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023

Theo báo cáo từ UBND huyện Vĩnh Linh, tính đến tháng 11/2023, huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành 39/42 nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện VĩnhLinh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Vĩnh Linh: Tổ chức hội nghị đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2023

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 và triển khai kế hoạch chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong quản lý điều hành

Tại huyện Vĩnh Linh, việc tăng cường ứng dụng KH&CN đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng, ban, ngành, đặc biệt phục vụ hiệu quả trong lĩnh vực quản lý điều hành, cải cách hành chính.

Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) được huyện Vĩnh Linh thực hiện từ nhiều năm nay. Hàng năm, huyện đều thành lập các đoàn và tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn. Việc kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện kịp thời những hạn chế để khắc phục mà...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân từ nay cho đến cuối năm 2023

Trong tháng 10/2023, tại huyện Vĩnh Linh, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,9%; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 85,4%, tăng 12,2% so với tháng 9; tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 98,7%, tăng 0,27%, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều huyện thị trong tỉnh; tỷ...

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công liên thông

Tại tỉnh Quảng Trị, qua hơn 2 tháng thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trên địa bàn vẫn thuộc nhóm thấp nhất trên toàn quốc. Trong đó, tại huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới...

1 2 3 4 5 6 7 »