Tổ chức Đảng - Huyện Vĩnh Linh

HUYỆN ỦY VĨNH LINH

- Địa chỉ trụ sở: Số 05- đường Huyền Trân Công Chúa - thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

* Xem Chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Huyện ủy tại đây!

 

1. Thường trực Huyện ủy

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Trần Nhật Quang                    Bí thư Huyện ủy 0913.547.567 trannhatquang@tinhuyquangtri.vn
2 Bà: Nguyễn Thị Hương Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện 0914.178.306 nguyenthihuong.vli@tinhuyquangtri.vn
3 Ông: Thái Văn Thành Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện 0914.079.970 thaivanthanh@quangtri.gov.vn

 

2. Các ban Đảng

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Ông: Nguyễn Thanh Toàn      UVTV - Trưởng Ban Tổ chức 0914.184.939  nguyenthanhtoan.vli@tinhuyquangtri.vn
2 Ông: Lê Văn Minh UVTV - Chủ nhiệm UBKT 0905.016.207 levanminh.vli@tinhuyquangtri.vn
3 Bà: Trần Thị Thu Hà UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị 0915.729.676 tranthithuha.vli@tinhuyquangtri.vn
4 Ông: Phan Ngọc Khoa UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0935.570.688 phanngockhoa@quangtri.gov.vn
5 Bà: Hồ Thị Lan Hương Chánh VP Huyện ủy 0913.430.122 hothilanhuong.vinhlinh@quangtri.gov

 

 

 

]]>