Quy Hoạch - Định Hướng - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: V/v Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở Trung tâm Môi trường công trình đô thị cũ, huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Khóm 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Lô DCL-05; Lô DCL-07; Lô DCL-06; Lô DCL-08; CX-02)

THÔNG BÁO: Công bố, công khai bổ sung dựán vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Cát, thôn Nam Phú, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1)

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

CÔNG VĂN: Tham gia ý kiến với dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (lần 4).

1 2 3 »