Quy Hoạch - Định Hướng - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035

QUYẾT ĐỊNH: Giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách huyện quản lý

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2023

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý

KẾ HOẠCH: Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển hệ thống cây xanh đường đô thị và các tuyến đường huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2023- 2025 định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện Vĩnh Linh, ngày 28/7/2023, UBND huyện đã triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển hệ thống cây xanh đường đô thị và các tuyến đường giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030 với tổng kinh phí dự kiến 9,35 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách huyện, xã, thị trấn...

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH: Đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Quy hoạch, phát triển vùng dược liệu phục vụ YHCT còn hạn chế

Những năm qua, việc xây dựng quy hoạch vùng chuyên trồng cây dược liệu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bằng YHCT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân từ cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học trong sản xuất, quản lý cây dược liệu còn hạn chế. Bên cạnh đó, điều kiện thổ nhưỡng,...

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 »