Chuyển đổi số - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Chú trọng phát triển hạ tầng số

Phát triển hạ tầng số một trong những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 02 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tỉnh ủy Quảng Trị. Qua 2 năm triển khai NQ, tại huyện Vĩnh Linh đã áp dụng nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát...

Hỗ trợ thanh niên kinh doanh trên nền tảng số

Với mong muốn thắp lên ngọn lửa hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều việc làm thiết thực hướng đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã được các cấp bộ Đoàn huyện Vĩnh Linh tổ chức, triển khai như tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay chính sách, khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, nhiều...

Vai trò Bản đồ số hộ kinh doanh đối với người dân và Chính phủ

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Linh đang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chi cục Thuế Vĩnh Linh- Gio Linh; UBND các xã, thị trấn triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn. Vậy, vai trò Bản đồ số hộ kinh doanh đối với người dân và Chính phủ như thế nào?

Vĩnh Linh: Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh

Ngày 1/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chi cục Thuế Vĩnh Linh- Gio Linh; UBND các xã, thị trấn triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Tham gia vào môi trường số có nghĩa là mỗi người dân sẽ có cả danh tính trong thế giới thực và trong thế giới số. Mỗi người sẽ cùng lúc sống trong hai thế giới, thế giới thực và thế giới số, cùng hiện diện và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, từ đó thay đổi cách thức sống, giao tiếp và làm việc.

Chuyển đổi số khi nào?

Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia hoặc đứng ngoài quá trình đó. Nếu đứng ngoài, sẽ có khoảng cách lớn giữa các tổ chức, doanh nghiệp, lĩnh vực đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển đổi số và khoảng...

Làm sao để an toàn trong môi trường số

Mỗi người dân tự có ý thức bảo vệ mình trong môi trường số như bảo vệ mình trong môi trường thực, bảo vệ tài sản vô hình của mình, chẳng hạn thông tin cá nhân, như bảo vệ tài sản hữu hình khác. Chiếc điện thoại thông minh giờ đây trở thành vật bất ly thân với nhiều người, và vì thế, là điểm yếu nhất.

Còn 2.536 người tham gia BHXH, BHYT chưa xác thực với CSDL Quốc gia về dân cư

Tính đến ngày 30/9/2023, toàn huyện Vĩnh Linh có 80.748 người tham gia BHXH, BHYT do BHXH huyện quản lý đã được đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 97%.

Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chuyển đổi số những gì?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ thành công khi trở thành chiến lược cốt lõi, thay vì là nỗ lực riêng biệt, chuyển đổi số phải bao trùm lên mọi hoạt động, mọi bước đi của tổ chức.

1 2 »