Hướng Dẫn Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ: Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án "Khách sạn Quang Minh Vĩnh Linh"

CÔNG VĂN: Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho phép Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm gia hạn sử dụng đất diện tích thuê (đợt 1); thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư: Khai...

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn AE

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

Tính đến ngày 15/9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện Vĩnh Linh, không tính nguồn vốn bán đấu giá quyền sử dụng đất kế hoạch năm 2023 chỉ đạt 48,6%, dưới mức quy định của tỉnh phải trên 60%.

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án (Dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty SCAVI Huế)

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023

1