Đề án CCHC các đơn vị - Huyện Vĩnh Linh

BÁO CÁO: Công tác tuyên truyền CCHC 6 tháng đầu năm 2023 thị trấn Cửa Tùng

Kế hoạch Cải cách hành chính Phòng Thanh tra huyện Vĩnh Linh năm 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước UBND thị trấn Hồ Xá năm 2023

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Lâm năm 2023

Kế hoạch xây dựng tài chính công Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vĩnh Linh năm 2023

Kế hoạch CCHC Nhà nước huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030

Kế hoạch Cải cách hành chính Phòng Thanh tra năm 2022

Kế hoạch Cải cách hành chính thị trấn Hồ Xá năm 2022

Kế hoạch Cải cách hành chính xã Vĩnh Lâm năm 2022

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở Vĩnh Linh

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người dân. Trong số các nội dung như...

Tin đã đưa