Hoạt Động Kinh Tế, Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

Động viên ngư dân bám biển trước lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai một số nội dung liên quan đến việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn, ngày 22/5/2024, UBND huyện có văn bản yêu cầu các xã: Kim Thạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng khẩn trương thông báo cho các chủ tàu cá và ngư...

Vụ lúa Hè Thu kế hoạch gieo cấy 3.000 héc ta

Vụ lúa Hè Thu năm 2024, kế hoạch huyện Vĩnh Linh gieo cấy 3.000 héc ta, với cơ cấu các giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như: HG12, HN6; Đài Thơm 8, Khang dân 18;...

Công nhận xã Vĩnh Khê, Vĩnh Ô và Vĩnh Hòa đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao

Ngày 17/5/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, 2024 và nông thôn mới nâng cao năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Linh: Phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất lúa liên kết lên khoảng 400 ha trong năm 2024

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân thực hiện các dự án sản xuất lúa liên kết, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và hình thành các vùng nguyên liệu lúa trên địa bàn.

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp và kinh tế trang trại năm 2024

Ngày 15/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp và kinh tế trang trại năm 2024.

Tặng thưởng cho các sản phẩm OCOP được công nhận mới

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Quyết định tặng thưởng cho 4 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao năm 2023 trên địa bàn.

Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trên địa bàn...

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn.

Xây dựng vùng nguyên liệu cho các sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”- OCOP, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã chú trọng phát triển các vùng nguyên liệu gắn với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao mang đặc trưng, lợi thế, thương hiệu của từng vùng miền, góp phần mở ra nhiều cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản...

Triển khai công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngày 8/5/2024, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản năm 2024.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »