Hoạt Động Kinh Tế, Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế và chế biến lúa gạo

Để phát triển nguyên liệu lúa gạo tập trung liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ, huyện Vĩnh Linh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế và chế biến lúa gạo với tổng kinh phí gần 3,4 tỉ đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh, huyện 2,2 tỉ đồng; nguồn...

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 22/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Vĩnh Linh tập trung phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững và nổ lực phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà huyện Vĩnh Linh đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, huyện đã và đang tập trung thực...

Vĩnh Linh: Đạt và vượt chỉ tiêu về lao động việc làm

Theo kế hoạch trong năm 2023, huyện Vĩnh Linh phấn đấu tạo việc làm mới cho 2.000- 2.200 lao động, trong đó đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng ngoài 160- 180 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 47%. Để đạt mục tiêu này, huyện Vĩnh Linh đã triển khai...

3 xã miền núi giảm được 86 hộ nghèo trong năm 2023

Theo báo cáo sơ bộ đến cuối tháng 10/2023, công tác xóa đói giảm nghèo tại 3 xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Linh, gồm Vĩnh Ô, Vĩnh Khê và Vĩnh Hà có những tiến triển đáng kể. Tổng cộng tại 3 xã này có 86 hộ nghèo thoát nghèo, dẫn đến việc giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2022.

Hiệu quả chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Những năm gần đây, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, giá thức ăn tăng cao đã ảnh hưởng đến việc tái đàn, tăng đàn lợn của người chăn nuôi. Việc thiếu đầu tư thâm canh, quy mô nhỏ cũng làm cho chăn nuôi của tỉnh chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế tại địa phương, người chăn nuôi...

Vĩnh Linh có 5/15 xã đạt tiêu chí số 13

Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị được giao QLDA trên địa bàn tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thi công trên...

Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023

Ngày 14/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Phân bổ 3,6 tỷ đồng cho các công trình thưởng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022

Ngày 13/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phân bổ 3,6 tỷ đồng cho các công trình thưởng thôn đạt chuẩn nông mới năm 2022.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »