Hoạt Động Kinh Tế, Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

Thúc đẩy phát triển một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh

Để hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cùng với việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường. Huyện Vĩnh Linh tập trung thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng đến một...

Tập trung các giải pháp tăng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2023, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 12 đợt đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó có 9 đợt đấu giá thành công với tổng số tiền đấu đạt 19,34 tỷ đồng/245,77 tỷ đồng...

Tập trung chỉ đạo xây dựng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn NTM

Ngày 7/12/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản về tập trung chỉ đạo xây dựng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Đầu tư phân bổ gần 12,7 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, huyện Vĩnh Linh đã bố trí, phân bổ đầu tư gần 12,7 tỷ đồng để thực hiện các nội dung, dự án, tiểu dự án trong chương trình.

Phê duyệt văn kiện Dự án chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ nghèo xã Kim Thạch

Ngày 6/12/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án “Tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, khó khăn thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh” do Tổ chức Chia sẻ dân sự toàn cầu (GCS) tài trợ.

Năm 2023, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với năm trước

Năm 2023, mặc dầu gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng huyện Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp ổn định, phát triển chăn nuôi. Nên tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với năm 2022.

Phấn đấu sản xuất 2.600 ha lúa hàng hóa tập trung trong vụ Đông Xuân 2023-2024

Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu ngành lúa gạo để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững, huyện Vĩnh Linh đặt ra mục tiêu phấn đấu nhân rộng diện tích sản xuất lúa hàng hóa tập trung trong vụ Đông Xuân 2023-2024.

6 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung

Theo chỉ tiêu 7.4, tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các huyện phải có ít nhất 1 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp. Đến nay, huyện Vĩnh Linh vẫn chưa đạt chỉ tiêu này.

Vĩnh Linh: Tập trung đẩy mạnh chương trình cải tạo đàn bò

Nhằm nâng cao tầm vóc, chất lượng cho đàn bò địa phương và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân, thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình cải tạo đàn bò theo hướng bò lai nhập ngoại bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »