Hoạt Động Kinh Tế, Đầu Tư - Huyện Vĩnh Linh

Phê duyệt văn kiện Dự án chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ nghèo xã Kim Thạch

Ngày 6/12/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án “Tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, khó khăn thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh” do Tổ chức Chia sẻ dân sự toàn cầu (GCS) tài trợ.

Năm 2023, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với năm trước

Năm 2023, mặc dầu gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng huyện Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp ổn định, phát triển chăn nuôi. Nên tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với năm 2022.

Phấn đấu sản xuất 2.600 ha lúa hàng hóa tập trung trong vụ Đông Xuân 2023-2024

Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu ngành lúa gạo để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững, huyện Vĩnh Linh đặt ra mục tiêu phấn đấu nhân rộng diện tích sản xuất lúa hàng hóa tập trung trong vụ Đông Xuân 2023-2024.

6 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung

Theo chỉ tiêu 7.4, tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các huyện phải có ít nhất 1 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp. Đến nay, huyện Vĩnh Linh vẫn chưa đạt chỉ tiêu này.

Vĩnh Linh: Tập trung đẩy mạnh chương trình cải tạo đàn bò

Nhằm nâng cao tầm vóc, chất lượng cho đàn bò địa phương và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân, thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình cải tạo đàn bò theo hướng bò lai nhập ngoại bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

UBND huyện Vĩnh Linh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023.

Hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 126 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hôm nay 1/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh.

Đảm bảo chỉ tiêu hình thành vùng nguyên liệu tập trung trong xây dựng huyện NTM

Trong thời gian qua, huyện Vĩnh Linh tập trung các giải pháp để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương nhằm góp phần thực hiện đạt Tiêu chí số 6 về Kinh tế trong xây dựng huyện NTM.

Gần 12,7 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2023

Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »