Hợp Tác - Đầu Tư Và Kinh Tế - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án "Khách sạn Quang Minh Vĩnh Linh"

QUYẾT ĐỊNH: Giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách huyện quản lý

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho phép Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm gia hạn sử dụng đất diện tích thuê (đợt 1); thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư: Khai...

NGHỊ QUYẾT: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch đấu giá QSD đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn AE

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý

THÔNG BÁO: Công khai bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án (Dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty SCAVI Huế)

1 2 »