Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” được tổ chức trên địa bàn huyện Vĩnh Linh từ ngày 1/10 đến 7/10/2022.

Theo kế hoạch, ở cấp huyện, Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức ngày 1/10/2022 tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện. Ở các xã, thị trấn tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 3/10/2022 tại một trong các điểm trường Tiểu học, Tiểu học- THCS hoặc THCS do Hội đồng giáo dục các địa phương chọn.

UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, phù hợp với cuộc sống bình thường mới sau đại dịch Covid-19, gắn với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2023.

PV

Bài viết liên quan