Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Vĩnh Linh

Ngày 16/12/2022, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Quốc Hải - Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Vĩnh Linh.

Tại buổi làm việc, Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Linh đã báo cáo đến đoàn kiểm tra kết quả tuyển quân năm 2022 và công tác tuyển chọn chọn công dân nhập ngũ năm 2023. Theo đó, năm 2023 huyện Vĩnh Linh được giao chỉ tiêu 141 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 40 công dân vào Công an. Hội đồng NVQS huyện đã phát lệnh khám tuyển 564 công dân, có mặt khám tuyển đạt 100%; kết quả có 245 công dân trúng tuyển.

Hội đồng NVQS huyện cũng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân tại địa phương; các chính sách đối với công dân lên đường nhập ngũ; tình hình việc làm và chính sách hỗ trợ việc làm đối với các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Linh trong công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định về nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ. Đặc biệt, công tác kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp và Hội đồng khám sức khỏe đã đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần. Công tác phát lệnh nhập ngũ, sơ tuyển, khám sức khỏe đảm bảo dân chủ, công bằng và đúng pháp luật. Công tác xác lập hồ sơ, lý lịch NVQS của công dân cơ bản đầy đủ thông tin theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quốc Hải - Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực  đề nghị Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Linh tiếp tục quản lý chặt chẽ số lượng công dân trúng tuyển NVQS, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS. Thăm hỏi, động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan