Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tháng 3/2023

Dự kiến trong tháng 3/2023, huyện Vĩnh Linh sẽ tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND huyện với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Nội dung đối thoại tập trung vào các nội dung: việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc...

Thông qua chương trình đối thoại là dịp để lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh nắm bắt tình hình thanh niên trên địa bàn, tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ nguyện vọng, đề xuất các sáng kiến, kiến nghị để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời định hướng cho thanh niên tiếp cận và thực hiện tốt những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của huyện về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thành niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

BBT

Bài viết liên quan