Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh họp phiên thường kỳ tháng 10/2023

Ngày 26/10/2023, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá việc thực hiện KT-XH tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023.

Trong tháng 10, UBND huyện Vĩnh Linh tập trung triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 200ha tại các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm; chỉ đạo thực hiện giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt trên 109 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến cuối tháng 10 ước đạt gần 131 tỷ đồng, đạt 63,8% so với dự toán tỉnh giao và 32,3% so với dự toán huyện giao. Cũng trong tháng, số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất được trên 4,3 tỷ đồng, nâng tổng số tiền trúng đấu giá đất từ đầu năm đến nay trên 13,7 tỷ đồng.

Về công tác quân sự, huyện Vĩnh Linh hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững.

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, UBND huyện Vĩnh Linh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra. Đó là: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện Đề án Phát triển cây xanh đô thị và các tuyến đường huyện; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách và tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình MTQG.

UBND huyện yêu cầu các phòng ban liên quan chú trọng công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề báo chí nêu trong thời gian qua; thực hiện quyết liệt công tác CCHC; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng thẩm định các công trình, dự án và chỉ đạo các địa phương có giải pháp khắc phục các tiêu chí nông thôn mới bị sụt giảm sau khi rà soát…

BBT

Bài viết liên quan