Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2024

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 12665-CV/VPTW ngày 30/7/2020 về triển khai chính thức "Tháng Nhân đạo" vào tháng 5 hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2024.

Các đơn vị cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ các cấp trong huyện triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2024 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của hoạt động nhân đạo, gắn với chủ đề “Hành trình nhân đạo - trao nhận yêu thương" từ ngày 01/5/2024 đến 31/5/2024.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các phong trào chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo ở địa phương, đơn vị, đi đầu hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Người tốt, việc thiện, trao nhận yêu thương”. Qua đó, nhân lên những tấm gương nhân đạo trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, khơi dậy, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Tháng Nhân đạo năm 2024.

Hội Chữ thập đỏ huyện chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2024, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực; tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo từ thiện gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo"; đổi mới hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và có các giải pháp thiết thực, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hoạt động Hội Chữ thập đỏ các cấp trong huyện huớng vào thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan