Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

Ngày 10/6/2024, UBND huyện Vĩnh Linh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn.

Múa Cồng chiêng của đồng bào dân tộc xã Vĩnh Hà.

Kế hoạch năm 2024, huyện Vĩnh Linh đầu tư trên 35 tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua 9 nhóm dự án. Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển trên 28 tỷ đồng và vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương trên 7 tỷ đồng.

Với sự đầu tư này, huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu: Xã Vĩnh Ô có tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 14%, Vĩnh Khê giảm 2%, Vĩnh Hà giữ vững tỷ lệ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới là 6,3%; thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân cư thôn Mít, xã Vĩnh Ô; phấn đấu 100% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Về giáo dục, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số 5 tuổi đến trường phấn đấu đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi tiểu học trên 98,5%, học sinh trung học cơ sở 96,5%; có trên 80% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện người dân tộc thiểu số.

Các xã miền núi bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% thôn có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

BBT

Bài viết liên quan